Η Εταιρεία

Η DELMAC ιδρύθηκε το 1992 .
    Η ποιότητα η αξιοπιστία και η υπευθυνότητα ήταν από την αρχή έννοιες βαθιά χαραγμένες στην συνείδηση των ιδρυτών, πάνω στις οποίες χτίστηκε η πολιτική της εταιρείας και αποτελούν σήμερα τις θεμελιώδεις αρχές που διέπουν την λειτουργία της.

    Η κύρια δραστηριότητα της εταιρείας από τις πρώτες μέρες της ίδρυσης, έως και σήμερα είναι η παραγωγή ηλεκτρονικών ζυγών και ηλεκτρονικών ζυγιστικών συστημάτων για εμπορική και βιομηχανική χρήση. Η γκάμα των παραγόμενων προϊόντων καλύπτει  εφαρμογές εμπορική χρήσης (ζυγοί υπολογισμού τιμής), εργαστηριακές εφαρμογές (ζυγοί μέτρησης βάρους) και βιομηχανικές

εφαρμογές (ζυγοί ελέγχου, πλάστιγγες κλπ).

    Σήμερα η εταιρεία πιστή στις αρχές της καλής συνεργασίας με τους πελάτες και της συνεχούς βελτίωσης σε θέματα τεχνολογίας και τεχνογνωσίας και ποιότητας, καθιερώθηκε σαν μία από τις κορυφαίες επιχειρήσεις του χώρου της ηλεκτρονικής ζύγισης.

      Η παραγωγή των προϊόντων ξεκινάει από την σχεδίαση χρησιμοποιώντας την μακρόχρονη εμπειρία και τεχνογνωσία και φτάνει ως το τελικό προϊόν περνώντας από μια πληθώρα ποιοτικών και κατασκευαστικών ελέγχων.
    Το προσωπικό της Επιχείρησης, ευαισθητοποιημένο και άρτια εκπαιδευμένο, θέτει σε εφαρμογή και διατηρεί το σύστημα ποιότητας βελτιώνοντας διαρκώς την αποτελεσματικότητα του, παράγοντας υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες.
    Τα παραγόμενα προϊόντα και οι παρεχόμενες υπηρεσίες ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πελατών κατά την παράδοση με συνέπεια και υπευθυνότητα και συνοδεύονται από άριστη υποστήριξη και μετά την πώληση (after sale service).