Η Εταιρεία

  1. Αρχική
  2. Η Εταιρεία

H Τέχνη της Απόλυτης Ζύγισης

The Art of Absolute Weighing

 

Το όραμα μας

 

Η DELMAC SCALES  είναι μια αμιγώς ελληνική εταιρεία, η οποία εξειδικεύεται στην παραγωγή ηλεκτρονικών ζυγών υψηλής ακρίβειας τόσο για τα καταστήματα λιανικής πώλησης όσο και για βιομηχανίες. 

Από την ίδρυση μας, οραματιστήκαμε να κερδίσουμε μια ηγετική θέση στην ελληνική αγορά των ηλεκτρονικών ζυγών, προσφέροντας στους πελάτες μας ολοκληρωμένες λύσεις.

Οι στρατηγικοί μας στόχοι προσδιορίστηκαν . Ο πελάτης βρίσκεται στο κέντρο κάθε απόφασης μας.

Η επιτυχία μας στηρίζεται στη συνεργεία στρατηγικών συμμάχων, διεθνών σχέσεων, τεχνολογικών δεξιοτήτων και καταρτισμένων ανθρώπων.  Παράλληλα, το αξιόπιστο δίκτυο των εμπορικών αντιπροσώπων μας σ’ όλη την Ελλάδα, ανταποκρίνεται δυναμικά και αποδίδει αποτελέσματα. Σήμερα οι πελάτες της DELMAC SCALES  απολαμβάνουν σταθερά την ικανοποίηση να λειτουργούν καθημερινά, με ασφάλεια, άνεση και αποτελεσματικότητα καλύπτοντας τις ζυγιστικές τους απαιτήσεις.

 

 

Our Vision

 

DELMAC SCALES is a Greek weighing equipment manufacturing and trading company. Visualizing a future of performing leadership by delivering integrated solutions in weighing industry in Greece, has led us to define our strategic long-term objectives since company’s foundation.

We knew that the only way to reach the goal is to commit to quality, improve good to better and march on towards excellence. Primarily, our strategic approach is and remains till today, to design solutions. Combining products, services, and our competences, we ensure the maximum value to clients. The clients ‘needs are placed at the center of the relationship. Our respected Regional representatives serving the Trade and Retail sector and our in-house salesforce experts in industrial project deliver efficient and effective solutions.

Our clients enjoy the assurance that DELMAC SCALES consistently functions in a well-defined quality system.

 


 

Precision excellence

 

Research & Development

A team of highly capable technical and functional experts, work in

delivering the value of technology and design to our product and services

Έρευνα και Ανάπτυξη

Οι έμπειροι και εξειδικευμένοι τεχνικοί, σχεδιάζουν νέα προϊόντα βασισμένα

σε νέες τεχνολογίες.


 

Retail Solutions

Our retail products meet European Standards (OIML) and customers’ needs

for a wide range of outlets.

Λύσεις για Καταστήματα Λιανικής

Όλα τα εμπορικής χρήσης προϊόντα μας διαθέτουν έγκριση τύπου

(EC type approval)  και ικανοποιούν πλήρως τις ανάγκες των πελατών μας.


 

Industrial Solutions

Weighing customized solutions are delivered in every stage of the

production line

Λύσεις για τη Βιομηχανία

Τα βιομηχανικά συστήματα ζύγισης, έχουν ευελιξία προσαρμογής σε

οποιαδήποτε γραμμή παραγωγής.


 

Production

Efficient production processes together with cost effective resources

bring down development costs while maintaining excellence

Παραγωγή

Αποδοτικές διαδικασίες, δίνουν ποιοτικά προϊόντα στη καλύτερη

δυνατή τιμή.


 

Industrial Expert Sales Force

Talented and experienced in weighing instruments individuals provide

solutions the suit client’s convenience & productions methodologies.

Ειδική Ομάδα Πωλήσεων για Βιομηχανίες

Έμπειροι τεχνικοί παρέχουν ζυγιστικές λύσεις σύμφωνες με τον

τρόπο λειτουργίας του κάθε πελάτη.


 

Communication

DELMAC is an extravert company with marketing orientation.

We advertise, we participate in international exhibitions and we

have a vivid presence in local society.

Επικοινωνία

Υιοθετώντας τη φιλοσοφία του μάρκετινγκ συμμετέχουμε σε Διεθνείς

εκθέσεις, διαφημιζόμαστε στον Τύπο παρουσιάζοντας την σύγχρονη

«εικόνα» της εταιρείας και την εξέλιξη της.


 

 

Technology Infrastructure

Through strategic [partnerships with leading suppliers, we are able to

provide a wide range of weighing instruments solutions for Retail stores

 

Τεχνολογική Υποδομή

Με προσεκτική επιλογή συνεργατών και προμηθευτών, διαθέτουμε μία

μεγάλη γκάμα ζυγιστικών οργάνων για εμπορικές και βιομηχανικές εφαρμογές.


 

Regional Reps

Over 200 experienced and respected regional merchants all over

Greece are authorized by DELMAC

Τοπικοί Αντιπρόσωποι

Ένα δίκτυο 200 τοπικών αντιπροσώπων, καλύπτει πλήρως

την Ελληνική επικράτεια.


 

Retail Key Accounts

DELMAC serves directly big retail store chains and the Greek Public

sector organizations such as Hellenic Post etc.

Μεγάλοι Πελάτες

Η DELMAC εξυπηρετεί απ‘ ευθείας μεγάλους εξειδικευμένου

πελάτες και τον Δημόσιο τομέα όπως είναι τα Ελληνικά Ταχυδρομεία (ΕΛΤΑ).


 

 

Research & Development

 

Research and Development plays an important role in the innovation and design process which is extremely vital to all aspects of our business. R&D results in the technology that brings new products and services the goal is always sales growth and consequently a better market position. Maintaining our competitive advantage is the only way to lead us to success. Researching the claims of our current and potential clients we give extra thought to recognized and understand the real needs. Our ideas and designs which are a source of potential value, process new functional aspects. We design and develop our Products in a sound quality framework while our Quality management system covers project planning requirements, design development, installation, and servicing. These abilities enable DELMAC to stand among the most reliable companies in the weighing industry in Greece.

“We stive for excellence in all we do, Better goods and services and more efficient processes

 

 

Έρευνα και Ανάπτυξη

 

Το τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης είναι η καρδιά της DELMAC . Υποστηρίζει όλα τα τμήματα βάση της πελατοκεντρικής φιλοσοφίας της εταιρείας. Οι πληροφορίες από την έρευνα αγοράς αλλά και οι διεθνείς τεχνολογικές εξελίξεις μετουσιώνονται σε γνώσεις και πράξεις.

Οι ιδέες μας γεννιούνται και υλοποιούνται εδώ. Επενδύουμε σε ανθρώπους και νέες τεχνολογίες για να οδηγηθούμε στους στόχους μας: διαρκές ανταγωνιστικό πλεονέκτημα και εξέλιξη. Νέα προϊόντα, σχεδιασμός πρώτες ύλες, ποιοτικές προδιάγραφες, εκπαίδευση συναντιούνται για να μεγιστοποιήσουν την ικανοποίηση των πελατών μας και για να ενισχύσουν τη θέση μας στην αγορά.

"Διψάμε για την τελειότητα σε ότι και αν κάνουμε. Όλο και καλύτερα προϊόντα, υπηρεσίες και βελτιστοποίηση διαδικασιών.’’

 

 

Ευελιξία και Αποτελεσματικότητα

Flexibility and Efficiency