• Delmac Instruments
  • Delmac Instruments
  • Delmac Instruments

Ζυγοί - Πλάστιγγες - Βιομηχανικά ζυγιστικά > Ζυγοί υπολογισμού τιμής

 

JSP ζυγός υπολογισμού τιμής με LCD, μπαταρία και κολώνα

JSP

 

ΖΥΓΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ

ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΨΗΦΙΑ, ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΚΑΙ ΚΟΛΩΝΑ

 

-Υπερυψωμένη οθόνη

- Μεγάλα ευανάγνωστα ψηφία (ΚΟΚΚΙΝΑ)

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ

  200 ΩΡΩΝ

- Μπροστινή οθόνη δίπλα στο πληκτρολόγιο

- Μεγάλο ανοξείδωτο τάσι 24 x 36 cm

 (μοντέλο "LX"  29 X 40 με πλάτη)

- 30 μνήμες τιμών (PLU)

- 5 εμφανείς μνήμες τιμών

- ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΡΙΚΟΥ

- Μέτρηση απόβαρου (TARE)

-Μέτρηση ποσοστιαίου απόβαρου %

- Ιδανικός για ΣΥΧΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

 

Διαστάσεις ζυγού  Π 37  Χ  Β 41  Χ  Υ 48

 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ

6/3 Kg

15/6 Kg

30/15 Kg

2/1 g

5/2 g

10/5 g

 

 

 

 

Διαφημιστικό Έντυπο<<  Επιστροφή

 
Περιοχή Μελών