• Delmac Instruments
  • Delmac Instruments
  • Delmac Instruments

Ζυγοί - Πλάστιγγες - Βιομηχανικά ζυγιστικά > Ζυγοί υπολογισμού τιμής

 

JP ζυγός υπολογισμού τιμής με LCD και μπαταρία.

JP

 

ΖΥΓΟΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΙΜΗΣ

ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΨΗΦΙΑ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

 

 

- Μεγάλα ευανάγνωστα ψηφία LCD υποφωτιζόμενα

- ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΑΥΤΟΝΟΜΙΑΣ 200 ΩΡΩΝ

- Μεγάλο ανοξείδωτο τάσι 24 x 36 cm

 (μοντέλο "LX"  29 X 40 με πλάτη)

- 5 εμφανής μνήμες τιμών

- 30 μνήμες τιμών (PLU)

- Μέτρηση απόβαρου (TARE)

-Μέτρηση ποσοστιαίου απόβαρου %

- Ιδανικός για ΣΥΧΝΕΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΡΕΥΜΑΤΟΣ

Διαστάσεις ζυγού   Π 37  Χ  Β 36  Χ  Υ 14

 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ

6/3 Kg

15/6 Kg

30/15 Kg

2/1 g

5/2 g

10/5 g

 

 

 

 

Διαφημιστικό Έντυπο<<  Επιστροφή

 
Περιοχή Μελών