• Delmac Instruments
  • Delmac Instruments
  • Delmac Instruments

Ζυγοί - Πλάστιγγες - Βιομηχανικά ζυγιστικά > Ζυγοί υπολογισμού τιμής

 

DS210D & DS210DX μπαταρίας με κόκκινα ψηφία

DS210D & DS210DX

ΖΥΓΟΣ ΜΕ ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΑ ΨΗΦΙΑ

 

- Οθόνη υψηλής φωτεινότητας με ψηφία κόκκινου χρώματος ύψους 14mm

- Ανοξείδωτο τάσι 33 x 23 cm

- Αδιάβροχο πληκτρολόγιο

- Μέτρηση απόβαρου

- Λειτουργία AUTO - ZERO

- 7 εμφανείς μνήμες τιμών

- Υπολογισμός μερικού συνόλου

- Υπολογισμός ρέστων

- Εσωτερική μπαταρία αυτονομίας 30 ωρών.

- Ένδειξη αδύναμης μπαταρίας

- Μεγάλο ανοξείδωτο τάσι με πλάτη  32x22 cm (μοντέλο DS210DX  34x23 cm)

 

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DS210D

Επίπεδο τάσι

DS210DX

Τάσι με πλάτη

 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ

3 Kg

1 g

6 Kg

2 g

15 Kg

5 g

30 Kg

10 g

 

 <<  Επιστροφή

 
Περιοχή Μελών