• Delmac Instruments
  • Delmac Instruments
  • Delmac Instruments

Ζυγοί - Πλάστιγγες - Βιομηχανικά ζυγιστικά > Ζυγοί υπολογισμού τιμής

 

DS110L & DS110LX μπαταρίας (LCD)

DS110L

DS110L & DS110LX

ΖΥΓΟΣ ΜΕ ΜΝΗΜΕΣ ΚΑΙ ΜΠΑΤΑΡΙΑ

ΜΕ ΜΑΥΡΑ ΨΗΦΙΑ ΓΙΑ ΛΑΪΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ

 

- Υποφωτιζόμενη οθόνη με LCD ψηφία ύψους 14mm

- Ανοξείδωτο τάσι 33 x 23 cm

- Αδιάβροχο πληκτρολόγιο

- Μέτρηση απόβαρου

- Λειτουργία AUTO - ZERO

- 7 εμφανείς μνήμες τιμών

- Υπολογισμός μερικού συνόλου

- Υπολογισμός ρέστων

- Εσωτερική μπαταρία αυτονομίας 30 ωρών.

- Ένδειξη αδύναμης μπαταρίας

- Μεγάλο ανοξείδωτο τάσι με πλάτη  32x22 cm (μοντέλο DS110LX  35x24 cm)

 

ΜΟΝΤΕΛΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

DS110L

Επίπεδο τάσι

DS110LX

Τάσι με πλάτη και κάγκελα

 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ

3 Kg

1 g

6 Kg

2 g

15 Kg

5 g

30 Kg

10 g

 

 <<  Επιστροφή

 
Περιοχή Μελών