• Delmac Instruments
  • Delmac Instruments
  • Delmac Instruments

Ζυγοί - Πλάστιγγες - Βιομηχανικά ζυγιστικά > Ενδείκτες βάρους

 

CTRL10 Ζυγιστική κεφαλή έκδοσης ζυγολογίου (LED)

CTRL10

CTRL10

 

ΖΥΓΙΣΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΗ

ΕΚΔΟΣΗΣ ΖΥΓΟΛΟΓΙΟΥ

 

- Αύξων αριθμός δελτίου.

- Λεπτομερής καταγραφή των διαδοχικών ζυγίσεων.

- Ημερομηνία και ώρα.

- Σύνολο μικτού βάρους (GROSS WEIGHT).

- Σύνολο προκαθορισμένου απόβαρου

  (PRESET TARE).

- Σύνολο καθαρού βάρους (NET WEIGHT).

- Εκτύπωση στοιχείων επιχείρησης

  (είδος επιχείρησης, φίρμα,   επωνυμία,

  διεύθυνση, ΑΦΜ, ΔΟΥ, τηλέφωνα). 

- Εκτύπωση στοιχείων πελάτη.

- Πλήρες πελατολόγιο

  (επωνυμία, διεύθυνση, ΑΦΜ, τηλέφωνο)

  650 πελατών,   με δυνατότητα αναβάθμισης έως

  1350 πελάτες.

- Σύνδεση με σειριακό εκτυπωτή 80 στηλών (RS232).

- Φωτεινή οθόνη βάρους 20mm.

- Φωτιζόμενη οθόνη LCD για τα μενού.

- Αδιάβροχο αλφαριθμητικό πληκτρολόγιο με

 Ελληνικούς και Λατινικούς χαρακτήρες.

- Αυτόματη ρύθμιση (καλιμπράρισμα).

- Ρυθμιζόμενο φίλτρο απόσβεσης κραδασμών.

 

 

 

ΚΙΛΑ

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ

300 g έως 600 t

3.000 div.-6000div.

 


Τιμή : 1.100,00 + ΦΠΑ €

Διαφημιστικό Έντυπο<<  Επιστροφή

 
Περιοχή Μελών