• Delmac Instruments
  • Delmac Instruments
  • Delmac Instruments

Ζυγοί - Πλάστιγγες - Βιομηχανικά ζυγιστικά > Κρεμαστοί ζυγοί & Γερανοζυγοί

 

DSR100 & DSSR100AL

DSR100

DSR100

 

ΚΡΕΜΑΣΤΟΣ ΖΥΓΟΣ

ΡΑΓΑΣ DSR100

 

- Φωτεινή οθόνη 6 ψηφίων.

- Αδιάβροχο και ανεξίτηλο πληκτρολόγιο.

- Μέτρηση απόβαρου (TARE).

- Άθροιση διαδοχικών ζυγισμάτων.

- Γενικό σύνολο βάρους.

- Δυνατότητα τροφοδοσίας από εξωτερική

  μπαταρία 12V.

- Δυνατότητα σύνδεσης με Η/Υ (RS232) 

  (προαιρετικό).

- Δυνατότητα σύνδεση δεύτερη απομακρυσμένης

  οθόνης (προαιρετικό).

- Ειδικό πρόγραμμα εκτύπωσης αυτοκόλλητων

  ετικετών συσκευασίας,   με εκτύπωση φίρμας,

  ημερομηνίας, ώρας και βάρους (προαιρετικό).

- Απομακρυσμένη κεφαλή έως και 20 μέτρα.

Ιδανικός για ζύγιση σε ράγες κρεοπωλείων.

 

 

ΚΙΛΑ

ΥΠΟΔΙΑΙΡΕΣΗ

120 Kg

20 g

300 Kg

50 g

600 Kg

100 g

 

 

 

 

Διαφημιστικό Έντυπο<<  Επιστροφή

 
Περιοχή Μελών